Водач на МПС за превоз на опасни товари по шосе – ADR

Подготвителният курс за придобиване на свидетелство за „Водач на МПС за превоз на опасни товари по шосе – ADR” е необходим на професионалните шофьори.

Категория:

Описание

Подготвителният курс за придобиване на свидетелство за „Водач на МПС за превоз на опасни товари по шосе – ADR” е необходим на професионалните шофьори.

След успешно полагане на съответните изпити получавате международно признато „Свидетелство за водачи, превозващи опасни товари” със срок на валидност 5 години.

В зависимост от правата, които искате да получите, можете да преминате през следните модули на обучение:

1. ОСНОВЕН курс – задължителен за всички. След успешно положен изпит за него се получава свидетелство. ( Превозвате опасни товари от класовете 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9 в ОПАКОВКИ )

2. Превоз в ЦИСТЕРНИ – модулът е по желание. ( Превозвате опасни товари в насипно състояние и в цистерни )

3. Превоз на КЛАС 1 – взривни вещества – модулът е по желание. ( Превозвате взривни вещества )

4. Превоз на КЛАС 7 – радиоактивни материали модулът е по желание. ( Превозвате радиоактивни материали )

Срокът на валидност на ввидетелството може да се удължи, ако кандидатът премине обучение и успешно положи изпит пред Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация” през петата година от издаването му, но преди да е изтекъл.

Удължаването се отнася само за правата, за които важи Свидетелството.

При удължаване имате право да се откажете от модул който не използвате.

Условия за записване

УСЛОВИЯ за записване на подготвителен курс „Водач на МПС за превоз на опасни товари по шосе

1. Навършени 18 години.

2. Обучението се извършва на групи.

3. Курсът е присъствен.

==========================================================================================

Може да се запишете за нашите курсове, като ни потърсите:

Русе, ул. Константин Иречек 10, офис 4

GSM: 0889-302-295 

Необходими документи

Необходими документи за първоначално явяване на изпит:

Лична карта (представя се на изпита)

Необходими документи за продължаване срока на валидност:

1. Лична карта (представя се на изпита).

2. Оригинал на свидетелство, което притежават.

Изпити

Изпити за придобиване на правоспособността
„Водач на МПС за превоз на опасни товари по шосе – ADR“

Изпитът за придобиване на „Свидетелство за водач, превозващ опасни товари“ се състои от тест, който включва различен брой въпроси, в зависимост от правата, които искате да придобиете.

1. Основен курс

Съдържа 30 въпроса, положителна оценка при допуснати не повече от 6 грешки, време за решаване – 60 минути

2. Превоз в цистерни

3. Превоз на вещества клас 1 /взривни/

4. Превоз на вещества клас 7 /радиоактивни/

Изпитите по 2., 3. и 4. не са задължителни. Всеки от тях съдържа 15 въпроса, оценката е положителна при допуснати не повече от 3 грешки; време за решаване – 30 минути. На тях можете да се явите само след успешно полагане на изпит „основен курс“ .

Изпит за продължаване срока на валидност

1. Основен курс

Съдържа 15 въпроса, положителна оценка при допуснати не повече от 3 грешки, време за решаване – 30 минути.

2. Превоз в цистерни.

3. Превоз на вещества клас 1 /взривни/

4. Превоз на вещества клас 7 /радиоактивни/

Продължаване на срока на валидност е възможно само ако се положи успешно изпит преди неговото изтичане.

Изпитите по 2., 3. и 4. не са задължителни. Всеки от тях съдържа 10 въпроса, оценката е положителна при допуснати не повече от 2 грешки; време за решаване – 20 минути. На тях можете да се явите само след успешно полагане на изпит „основен курс“ .

Едновременно с удължаване на срока, придобиване на нови права не се допуска. Ако искате да притежавате повече права, след удължаването на срока трябва да се запишете на курс и да положите успешно изпит само за новите права.

Такси

Такса за обучение:

Таксата за обучение е различна, в зависимост от правата, които искате да придобиете.

Такси за изпит – придобиване:

1. Основен курс.

2. Превоз на цистерни.

3. Превоз на вещества от клас 1 /взривни/

4. Превоз на вещества от клас 7 /радиоактивни/

5. Такса за изпит – удължаване на срока на валидност.

6. Такса за издаване на свидетелство.

/плащат се само таксите за изпитите, на които ще се явявате/

Помагала

Специално за нашите курсисти сме разработили учебно помагало, което съдържа всички изучавани теми. Към всяка тема са зададени контролни въпроси, за да проверите знанията си. Всеки курсист получава цветна брошура за лесно усвояване на знанията.

Можете да го закупите от офиса на фирмата или от нашите партньори.