Консултант по безопасността при превоз на опасни товари по шосе – ADR

Ако имате желание да извършвате подобна дейност или заемате такава длъжност, трябва да преминете обучение и да положите успешно изпит пред Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация”.

Категория:

Описание

Според наредба 40/14.01.2004 г. на Министерството на транспорта, всяко предприятие което извършва превоз и /или/ товаро-разтоварна дейност на опасни товари трябва да има Консултант по безопасността при превоз на опасни товари по шосе.

Ако имате желание да извършвате подобна дейност или заемате такава длъжност, трябва да преминете обучение и да положите успешно изпит пред Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация”.

Срокът на обучение е около 8 дни. Формата на обучение е присъствена. Срокът на валидност на полученото Удостоверение за консултант по безопасността за превоз на опасни товари по шосе е 5 години, като има възможности да бъде продължен в годината на изтичане за нов срок от 5 години.

Условия за записване

УСЛОВИЯ за записване на подготвителен курс Консултант по безопасността при превоз на опасни товари по шосе – ADR

1. Навършени 18 години.

2. Обучението се извършва на групи.

3. Курсът е присъствен.

==========================================================================================

Може да се запишете за нашите курсове, като ни потърсите:

Русе, ул. Константин Иречек 10, офис 4

GSM: 0889-302-295 

Необходими документи

Необходими документи за явяване на изпит:

1. Лична карта (представя се на изпита).

2. Платени такси за явяване на изпит.

Изпити

Изпит за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари

Първа част:

Решаване на отворени въпроси.

Времето за решаване на първата част е 80 минути. Оценка “ДА” се поставя, когато кандидатът има 70% верни отговори.

Втора част:

В зависимост от модулите, за които искат да придобият квалификация, кандидатите се явяват на един или повече етапа на втората част на изпита. Всеки етап обхваща разработване на два казуса за съответнния модул опасни товари. Времето за разработване на двата казуса за всеки етап е 120 минути. Оценка “ДА” за съответния етап се поставя, когато кандидатът има общо 70% правилни отговори и от двата казуса.

Изпитът се счита за успешно положен, когато кандидатът е получил положителна оценка на първата част на изпита и е положил успешно изпита поне по един от модулите на втората част. Когато кандидатът е положил успешно първата част на изпита, при повторно и всяко следващо явяване полага изпит само по съответните модули от втората част на изпита.

Темите, по които се полага изпит можете да изтеглите от тук и от тук .

Изпит за удължаване валидността на удостоверението:

Първа част няма разлика от изпита за придобиване!

Съдържа теория и решаване на изпитен тест, включващ отворени въпроси и решаване на казуси.

Първа част:

Отворени въпроси – в зависимост от модулите, който кандидатът притежава.

Съдържа най-малко 20 отворени въпроса.

време за решаване – 80 минути.

оценка „ДА“ при дадени най-малко 70% правилни отговори.

Втора част:

В зависимост от модулите, за които ще бъде удължен срока на валидност на съответното удостоверение, кандидатите се явяват на един или повече етапи на втората част на изпита.

Всеки етап обхваща решаване на един казус за съответнния модул опасни товари. Времето за решаване на изпитния казус за всеки етап е 60 минути.

Всеки казус се оценява поотделно от останалите.

Оценка “ДА” се поставя, когато кандидатът има общо 70% правилни отговори на съответния казус.

Изпитът се счита за успешно положен, когато кандидатът е получил положителна оценка на първата част на изпита и е положил успешно изпита поне по един от модулите на втората част. Когато кандидатът е положил успешно първата част на изпита, при повторно и всяко следващо явяване полага изпит само по съответните модули от втората част на изпита.

Такси

1. Обучение.

2. Явяване на изпит:

-Такса за изпит – отворени въпроси.

-Такса за изпит – казуси (за всеки модул поотделно).

3. Издаване на удостоверение.

Помагала

Специално за нашите курсисти сме разработили учебни материали, които съдържат:

  • списък на отворените въпроси;
  • всички зададени от администрацията примерни казуси;
  • извадка от нормативната уредба на Република България, която касае засяганите въпроси;
  • последно актуално издание на Спогодба ADR.

Можете да ги закупите от офиса на фирмата или от нашите партньори.