Консултации

Осигуряваме компетентни професионални услуги.

 
  • Осигуряваме компетентна професионална помощ на всички, които имат въпроси относно превоза на опасни товари. Ако сте доволни и имате нужда от по-дълго сътрудничество може да сключим и Договор за консултантско обслужване.

  • Можем да ви помогнем с вашите въпроси относно регистрация, пререгистрация, прегледи и ремонт на малки плавателни съдове.