Водач на малък кораб

Водач на малък кораб“ е правоспособност за хора, които искат да управляват самостоятелно плавателен съд с дължина до 20 м по река Дунав и вътрешните водоеми.

Категория: Етикети: , , ,

Описание

Водач на малък корабе правоспособност за хора, които искат да управляват самостоятелно малък плавателен съд по река Дунав или вътрешните водоеми на Република България. Тя може да се придобие, след като завършите подготвителен курс и успешно положите изпит пред Изпълнителна Агенция „Морска администрация“.

При успешно положен изпит пред Изпълнителна Агенция „Морска Администрация” получавате правоспособност „Водач на малък кораб”. Тя Ви дава право самостоятелно да управлявате кораб с дължина до 20 метра, без ограничение на мощността на двигателите, с не повече от 10 човека на борда, в българския участък на река Дунав.

След получаване на свидетелството:

– може да се явите на допълнителен приравнителен изпит пред Изпълнителна Агенция „Морска Администрация“ за придобиване на правоспособност „Водач на кораб до 40 БТ по море“ . В този случай изпитът е облегчен. За придобиване на тази правоспособност може да използвате нашата платформа за подготовка.

!!!!! СЪВЕТ към Вас!!!!!

Добре е да придобивате допълнителните правоспособности в срока на валидност на Медицинското си свидетелство.

В противен случай ще трябва да вадите ново, за да ви бъдат издадени новите свидетелства за правоспособност.

!!!!! СЪВЕТ към Вас!!!!!

Ако имате желание да придобиете и двете правоспособности Ви препоръчваме да заявите това желание в началото, за да използвате нашите отстъпки.

Условия за записване

УСЛОВИЯ за записване на подготвителен курс „Водач на малък кораб”

1. Навършени 18 години

2. Обучението се извършва на групи или индивидуално – в дистанционна форма на обучение.

3. Груповото обучение започва при набиране на 10 кандидати.

4. Занятията на груповото обучение се провеждат след работно време в делнични дни.

5. Курсът е присъствен за групово обучение.

6. При дистанционно обучение кандидатите се подготвят самостоятелно по предоставени от нас учебни помагала в (линк към платформата / видео).

Запознайте се с програмата за обучение – тук.

========================================================================================

Може да се запишете за нашите курсове, като ни потърсите:

Русе, ул. Константин Иречек 10, офис 4

GSM: 0889-302-295 

Необходими документи

Необходими документи за записване на курс – няма.

Необходими документи за първоначално явяване на изпит

1. Лична карта (представя се на изпита).

2. Платена такса за явяване на изпит.

3. Заявление за явяване на изпит.

4. Удостоверение за завършен курс (издава се от фирмата).

Необходими документи за явяване на поправителен изпит.

1. Лична карта (представя се на изпита).

2. Платена такса за явяване на изпит.

3. Заявление за явяване на изпит.

Необходими документи за издаване на свидетелство.

1. Свидетелство за медицинска годност, издадено от транспортна болница.

Списък на медицинските специалисти оправомощени да дават заключение от медицински преглед.

2.Заявление за издаване на свидетелство.

3. Бордеро за платена такса за издаване на свидетелство.

4. Актуална снимка, според Закона за български документи.

Изпити

Съдържание на изпита

Тест.

ВМК- основни положения за плаване по р. Дунав – 30 въпроса.

ВМК – обща подготовка 30 въпроса.

Всеки изпитен тест съдържа 60 въпроса.

Допустим брой грешки – до 9 грешки- оценка ДА; 10 и повече грешки- оценка НЕ.

Всеки въпрос има само по един верен отговор и носи една точка.

Изпитите се провеждат от ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Такси

1. Такса за обучение.

2. Такса за  изпит.

3. Медицинско свидетелство, издадено от оправомощени специалисти.

4. Такса за издаване на свидетелство.

ВАЖНО ! ! !  Ако по някаква причина не се явите на изпит, а таксата Ви за изпит е била платена, тя също няма да ви бъде възстановена или призната по-късно.

Можете да платите по банков път или на място в администрацията при подаване на документите за явяване на изпит.

Помагала

Фирмата разполага със собствени материали за обучение.

При записване на курс и заплащане на част от таксата за обучение ще получите Правилник за плаване по р. Дунав, учебно помагало за Водач на кораб по р. Дунав, както и достъп до електроните ни платформи за упражнение и обучение.

При записване на курс получавате достъп до електронната ни система за обучение за срок от 6 месеца. Ако този срок не е достатъчен за вас – моля свържете се с нас, за да уговорим друг