Водач на кораб до 40БТ по море

С нея можете да работите като моряк.

Тази правоспособност е международно призната – важи по целия свят, без да е необходима някаква легализация.

Категория:

Описание

Права при придобиване

„Водач на кораб до 40 БТ по море”  – при придобиване на тази правоспособност:

С нея можете да работите като моряк.

Можете да управлявате самостоятелно малък кораб с дължина до 20 метра, с мощност на двигателите до 200 кW и до 10 пътници на борда.

Можете да я използвате по Вътрешните водоеми на Република България, но не и по река Дунав, защото там важат други правила.

Тази правоспособност е международно призната – важи по целия свят, без да е необходима някаква легализация.

Необходими документи

Необходими документи за ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ

1. Копие на документ за завършено образование.

2. Свидетелство за завършен курс.

3. Лична карта (представя се на изпита).

4. Заявление за явяване на изпит.

5. Платена такса за явяване на изпит.

Ако се явявате след придобита правоспособност „ВОДАЧ НА МАЛЪК КОРАБ“:

  1. Копие на документа за правоспособност „Водач на малък кораб“.
  2.  Заявление за явяване на изпит.
  3. копие на документ за завършено образование.
  4. лична карта (представя се на изпита).
  5. платена такса за явяване на изпит.

Документи за ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВОТО.

1. Заявление за издаване на свидетелство.

2. Копие на медицинско свидетелствоСписък на медицинските центрове, които издават медицинско.

3. Актуална снимка, според Закона за български документи.

4. платена такса за издаване на свидетелството.

Изпити

Съдържание на изпита

1. Тест, който съдържа 60 въпроса – оценка „да” при допуснати не повече от 9 грешки. Включва всички дисциплини, изучавани по програма.

В момента не предлагаме цялостно обучение / лекционна част + тестове/, но можете да използвате нашата тестова система, която включва всички въпроси и възможност за генериране на изпити

2. Ако ВЕЧЕ ПРИТЕЖАВАТЕ правоспособност ВОДАЧ НА МАЛЪК КОРАБ- тест, който съдържа 30 въпроса от дисциплината “ Международни правила за предпазване от сблъскване по море“ /МППСМ/- оценка „да“ при допуснати не повече от 5 грешки.

3. Ако имате нужда от съдействие и помощ- свържете се с нас.

4. За да използвате нашата платформа за самоподготовка е нужно да получите парола– свържете се с нас.

Такси

1. Такса за обучение.

2. Такса за  изпит.

3. Медицинско свидетелство, издадено от оправомощени специалисти.

4. Такса за издаване на свидетелство.

ВАЖНО ! ! !  Ако по някаква причина не се явите на изпит, а таксата Ви за изпит е била платена, тя също няма да ви бъде възстановена или призната по-късно.

Можете да платите по банков път или на място в администрацията при подаване на документите за явяване на изпит.

Помагала

Фирмата разполага със собствени материали за обучение.

При записване на курс и заплащане от таксата за обучение ще получите, достъп до електроните ни платформи за упражнение и обучение.

Достъпът до електроните платформи ще ви бъде предоставен за  време, достатъчно, за да се явите на изпит.

Записване

Може да се запишете за нашите курсове, като ни потърсите:

Русе, ул. Константин Иречек 10, офис 4

GSM: 0889302295