Kонсултанти по безопасността при превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища – ADN

Подготвителният курс за придобиване на свидетелство за „Консултант по безопасността при  превоз на опасни товари по шосе – ADN” е необходим на ръководителите на фирми, занимаващи се с товарене, разтоварване, превоз, обработка или съхранение на опасни товари.

Категория:

Описание

Подготвителният курс за придобиване на свидетелство за „Консултант по безопасността при  превоз на опасни товари по шосе – ADN” е необходим на ръководителите на фирми, занимаващи се с товарене, разтоварване, превоз, обработка или съхранение на опасни товари.

След успешно полагане на съответните изпити получавате международно признато „Свидетелство за консултант по безопасността при превоз на  опасни товари по вътрешни водни пътища” със срок на валидност 5 години.

Срокът на валидност на свидетелството може да се удължи, ако кандидатът премине обучение и успешно положи изпит пред Изпълнителна Агенция „Морска администрация” през петата година от издаването му, но преди да е изтекъл.

Условия за записване

УСЛОВИЯ за записване на подготвителен курс Kонсултанти по безопасността при превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища – ADN

1. Навършени 18 години.

2. Обучението се извършва на групи.

3. Започва при набиране на 3 кандидати.

4. Курсът е присъствен.

==========================================================================================

Може да се запишете за нашите курсове, като ни потърсите:

Русе, ул. Константин Иречек 10, офис 4

GSM: 0889-302-295 

Необходими документи

Необходими документи за явяване на изпит!

  1. Заявление за явяване на изпит.
  2. Удостоверение за завършен курс – издава се от фирмата при приключване на занятията.
  3. Лична карта (представя се на изпита).

Изпити

Изпит за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари.

Първа част:

Решаване на 5 пет отворени въпроса.Правилен отговор на въпрос носи 2 точки.

Решаване на 30 тридесет тестови въпроса. Правилен отговор на въпрос носи 1 точка.

Времето за решаване на първата част е 80 минути.

Оценка “ДА” се поставя, когато кандидатът има 35 точки или 85% верни отговори.

Втора част:

Разработване на казус.

Времето за разработване на казуса е 60 минути. Оценка “ДА” за съответния етап се поставя, когато кандидатът има общо 85% правилни отговори.

Изпитът се счита за успешно положен, когато кандидатът е получил положителна оценка на двете  части на изпита.

Такси

Такса за обучение.

Такси за изпит.

Такса за  издаване на свидетелство.

Помагала

На всеки курсист се предоставя копие на актуална Спогодба ADN I и II том.

Цветна брошура.

 Учебно помагало, което съдържа всички изучавани теми.

Контролни въпроси.