Експерти по безопасността при превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища – ADN

Подготвителният курс за придобиване на свидетелство за „Експерт по безопасността при превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища на Европа – ADN” е необходим на професионалните моряци и капитани, които работят на кораби, превозващи опасни товари.

Категория:

Описание

Подготвителният курс за придобиване на свидетелство за „Експерт по безопасността при превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища на Европа – ADN” е необходим на професионалните моряци и капитани, които работят на кораби, превозващи опасни товари.

След успешно полагане на съответните изпити получавате международно признато свидетелство за „Експерт по безопасността при  превоз на  опасни товари” със срок на валидност 5 години.

В зависимост от правата, които искате да получите, можете да преминате през следните модули на обучение:

1. ОСНОВЕН модул – задължителен за всички. Този модул винаги е част от вашия изпит, но не можете да се явите самостоятелно само на него.

2. Превоз в СУХОТОВАРНИ КОРАБИ- модулът е по желание. ( Превозвате опасни товари в ОПАКОВКИ).

3. Превоз в ТАНКЕРИ – модулът е по желание. ( Превозвате опасни товари в ТАНКЕРИ).

4. Комбиниран – придобивате права и за превоз в СУХОТОВАРНИ КОРАБИ и ТАНКЕРИ.

Срокът на валидност на свидетелството може да се удължи, ако кандидатът премине обучение и успешно положи изпит пред Изпълнителна Агенция „Морска администрация”.

Условия за записване

УСЛОВИЯ за записване на подготвителен курс  Експерти по безопасността при превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища – ADN

1. Навършени 18 години.

2. Обучението се извършва на групи.

3. Започва при набиране на 3 кандидати.

4. Курсът е присъствен.

 

========================================================================================

Може да се запишете за нашите курсове, като ни потърсите:

Русе, ул. Константин Иречек 10, офис 4

GSM: 0889-302-295 

Необходими документи

  1. Заявление за явяване на изпит.
  2. Удостоверение за завършен курс – издава се от фирмата при приключване на занятията.
  3. Лична карта (представя се на изпита).

 

Изпити

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗПИТА

  • ПЪРВИ ВАРИАНТ – ако кандидатът желае да се яви на изпит след КОМБИНИРАН КУРС

Брой въпроси- 30 ; 10 от тях – от първи модул; 10 от втори и 10 от трети;

Брой допустими грешки- 5 ОБЩО  за всички въпроси;

Време за работа – 60 минути;

Материали, които могат да се използват – Спогодба и нейните приложения ADN.

  • ВТОРИ ВАРИАНТ –  ако кандидатът желае да се яви на изпит САМО за ПРЕВОЗ СЪС СУХОТОВАРНИ КОРАБИ

Брой въпроси- 30 ; 15 от тях – от първи модул; 15 от втори модул;

Брой допустими грешки- 5 ОБЩО  за всички въпроси;

Време за работа – 60 минути;

  • ТРЕТИ ВАРИАНТ –ако кандидатът желае да се яви на изпит САМО за ПРЕВОЗ С ТАНКЕРИ

Брой въпроси- 30 ; 15 от тях – от първи модул; 15 от ТРЕТИ модул;

Брой допустими грешки- 5 ОБЩО  за всички въпроси;

Време за работа – 60 минути;

 

Списък с изпитни въпроси проверете тук.

!!!!!!! НЯМА РАЗЛИКА МЕЖДУ ИЗПИТ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИДОБИВАНЕ И ИЗПИТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА!!!!!!!

Такси

1. Такса за обучение.

2. Такса за  изпит.

3. Такса за издаване на свидетелство.

ВАЖНО ! ! !  Ако по някаква причина не се явите на изпит, а таксата Ви за изпит е била платена, тя също няма да ви бъде възстановена или призната по-късно.

Можете да платите по банков път или на място в администрацията при подаване на документите за явяване на изпит.

Помагала

На всеки курсист се предоставя копие на актуална Спогодба ADN I и II том.

Цветна брошура.

Учебно помагало, което съдържа всички изучавани теми.

Контролни въпроси.