Управление на кораб с помощта на радиолокационна станция

Обучението има за цел да подготви морските лица, водачи на кораби превозващи стоки и пътници по вътрешните водни  пътища на Европа, като им предостави необходимите знания и професионални навици да оперират с техническите средства  и да водят кораби по вътрешните водни пътища с помощта на радиолокатор.

Категория: Етикети: , , ,

Описание

Обучението има за цел да подготви морските лица, водачи на кораби превозващи стоки и пътници по вътрешните водни  пътища на Европа, като им предостави необходимите знания и професионални навици да оперират с техническите средства  и да водят кораби по вътрешните водни пътища с помощта на радиолокатор.
Кандидатите за обучение в курса за придобиване на свидетелство за управление на кораб с помощта на радиолокатор  плаващ по вътрешните водни пътища, трябва да са преминали успешно курс за Оператор на корабна радиостанция, работеща в режим на радиотелефония, да са морски лица, притежаващи служебна книжка с валиден срок на медицинската годност и да притежават правоспособност с право да заемат длъжност „капитан“, „корабоводител“ или право да заемат длъжност в състава на екипажа на кораби плаващи по вътрешните водни пътища на Европа, имащи функционални задължения свързани с управлението на кораба

Условия за записване

УСЛОВИЯ за записване на подготвителен курс „Управление на кораб с помощта на радиолокационна станция”

1. Навършени 18 години

2. Да са премина успешно курс „Оператор на корабна радиостанция, работеща в режим на радиотелефония“

3. Морски лица, притежаващи служена книжка с валиден срок на медицинска годност.

4. Занятията на груповото обучение се провеждат след работно време в делнични дни.

5. Правоспособност с право да заемат длъжност „капитан“, „корабоводител“ или право да заемат длъжност в състава на екипажа на кораби плаващи по вътрешните водни пътища на Европа, имащи функционални задължения
свързани с управлението на кораба

6. Присъствено или дистанционна форма

========================================================================================

Може да се запишете за нашите курсове, като ни потърсите:

Русе, ул. Константин Иречек 10, офис 4

GSM: 0889-302-295 

Необходими документи за явяване на изпит

Необходими документи за записване на курс – няма.

Необходими документи за явяване на изпит

1. Лична карта (представя се на изпита).

2. Платена такса за явяване на изпит.

3. Заявление за явяване на изпит (може да получите в наш офис).

4. Удостоверение за завършен курс.

Изпити

Съдържание на изпита

1.Тест – въпросите може да намерите в електронната ни платоформа

2. Всеки изпитен тест съдържа 30 въпроса, допустим брой грешки 5
(6 и повече оценка – НЕ)

3. Всеки въпрос има само по 1 верен отговор и носи 1 точка

 

Изпитите се провеждат от ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Такси

1. Такса за обучение.

2. Такса за  изпит.

3. Такса за издаване на свидетелство.

ВАЖНО ! ! !  Ако по някаква причина не се явите на изпит, а таксата Ви за изпит е била платена, тя също няма да ви бъде възстановена или призната по-късно.

Можете да платите по банков път или на място в администрацията при подаване на документите за явяване на изпит.

Помагала

Фирмата разполага със собствени материали за обучение.

При записване на курс и заплащане на част от таксата за обучение ще получите помагало.
„Помагало – Иправление на кораб с помощта на радиолокационна станция“

Достъпът до електроните платформи ще ви бъде предоставен за  време, достатъчно, за да се явите на изпит.